Algemene Voorwaarden – Studio Kimenai

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.studiokimenai.com (hierna “de Website”) en op alle diensten die via de Website worden aangeboden.

1.2. De eigenaar van de Website is Monika Kimenai, gevestigd te Wiepkinstraat 1 in Apeldoorn.

2. Diensten en Gebruikers

2.1. De Website biedt kunstlessen aan volwassenen en kinderen, workshops en de verkoop van kunstwerken aan kunstliefhebbers en creatieven.

2.2. Gebruikers van de Website moeten minimaal 8 jaar oud zijn.

3. Gegevensverzameling

3.1. Bij aankoop van lessen en via het contactformulier kunnen contactgegevens worden verzameld voor afspraakplanning en communicatie via e-mail.

3.2. Betalingen worden verwerkt via iDeal en onderworpen aan de voorwaarden van iDeal.

4. Intellectueel Eigendom

4.1. Monika Kimenai behoudt het intellectuele eigendom van al het gecreëerde beeld en kunstwerken op de Website.

5. Gemiste Lessen en Ziekte

5.1. Voor gemiste lessen wordt een inhaaldag gepland. Bij herhaaldelijk missen van lessen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

5.2. In het geval van ziekte van de docent zal een extra lesdag worden ingepland.

5.3. In geval van ziekte bij een los geboekte workshop wordt een tegoedbon verstrekt zodat de deelnemer op een ander moment de workshop kan volgen.

6. Geschillen

6.1. Op deze algemene voorwaarden is [juridische jurisdictie] van toepassing.

6.2. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

Privacybeleid

1. Gegevensverzameling en Gebruik

1.1. Bij het gebruik van de Website kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld voor afspraakplanning, communicatie en betalingsverwerking.

1.2. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

2. Beveiliging

2.1. Redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

3. Openbaarmaking aan Derden

3.1. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verhuurd, tenzij dit nodig is voor de levering van diensten, zoals betalingsverwerking.

3.2. In geval van een wettelijke verplichting kan persoonlijke informatie worden verstrekt aan relevante autoriteiten.

 

Kopen en Retourneren van Kunstwerken

7. Aankoop van Kunstwerken

7.1. De Website biedt kunstwerken te koop aan. Klanten kunnen kunstwerken selecteren en aankopen doen volgens de op de Website vermelde prijzen.

7.2. Bij de aankoop van kunstwerken kunnen klanten worden gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken voor transactiedoeleinden, zoals naam, contactgegevens en betaalinformatie.

8. Retourneren van Kunstwerken

8.1. Kunstwerken die op de Website worden gekocht, kunnen onderhevig zijn aan een retourbeleid, afhankelijk van het type kunstwerk:

a) Standaard Kunstwerken: Klanten kunnen standaard kunstwerken retourneren binnen een periode van 30 na ontvangst, op voorwaarde dat het kunstwerk in originele staat verkeert. Klanten zijn verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.

b) Kunstwerken op Commisie: Kunstwerken die op commissie worden gemaakt, zijn doorgaans niet retourneerbaar, tenzij anders vermeld op de productpagina of in overeenstemming met de lokale wetgeving inzake consumentenrechten.

8.2. Voor retourzendingen van standaard kunstwerken, moet de klant vooraf contact opnemen met Studio Kimenai via hello@studiokimenai.com om instructies te ontvangen over het retourneren van het kunstwerk.

8.3. Terugbetalingen voor geretourneerde kunstwerken worden verwerkt nadat het geretourneerde kunstwerk in goede staat is ontvangen en geïnspecteerd.

9. Geschillen en Vragen

9.1. In geval van geschillen of vragen met betrekking tot aankopen of retourzendingen, kunnen klanten contact opnemen met Studio Kimenai via hello@studiokimenai.com.

 

10. Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

10.1. Studio Kimenai streeft ernaar om hoogwaardige diensten aan te bieden, maar kan geen absolute garantie bieden voor de veiligheid of prestaties van de activiteiten die op de Website worden aangeboden.

10.2. Studio Kimenai is niet verantwoordelijk voor enige persoonlijke blessures, schade aan eigendommen, ongevallen of andere incidenten die zich kunnen voordoen tijdens of als gevolg van het deelnemen aan activiteiten op de Website, waaronder kunstlessen, workshops of evenementen.

10.3. Gebruikers van de Website worden aangemoedigd om passende voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het volgen van veiligheidsinstructies en het gebruik van geschikte beschermende uitrusting, wanneer dat nodig is, tijdens deelname aan activiteiten op de Website.

10.4. Klanten en gebruikers erkennen dat kunstwerken, inclusief materialen en gereedschappen die worden gebruikt voor creatieve activiteiten, inherente risico’s met zich mee kunnen brengen, en zij nemen volledige verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en welzijn.

Deze clausule benadrukt dat Studio Kimenai niet verantwoordelijk is voor persoonlijke verwondingen, schade aan eigendommen of andere ongelukken tijdens activiteiten op de website, en benadrukt het belang van veiligheid en eigen verantwoordelijkheid voor gebruikers. Het is echter ook belangrijk op te merken dat deze clausule mogelijk juridisch moet worden beoordeeld om te voldoen aan lokale wetten en voorschriften.